Om Haugesund Filmklubb

Haugesund Filmklubb ble etablert av Haugaland KunstVerk i 2010 og samarbeider med Edda Kino der vi har visninger i sal 2. Vi viser film innen alle sjangre, tilbyr ulike kurs og eventer.

E-post: post@haugesund-filmklubb.no

100 kr pr. halvår for å bli medlem
40 kr pr. filmvisning
Medlemskap selges før hver visning (kontant betaling).

Kom, bli medlem, se film! Som oftest på torsdager i Edda 2 kl. 18.30

Formålet til Haugesund Filmklubb står i våre vedtekter § 2. Det står det at Haugesund Filmklubb skal:

> Fremme interessen for film som kunstart og opplysnings- og underholdningsmedium
> Fremme studiet av filmkunnskap ved vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer trykt materiell.
> Haugesund Filmklubb er en ideell, uavhengig og frivillig organisasjon. Klubben har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i denne paragraf.