Hovedprogram

Samarbeidsvisninger

  • Parasitt – 06.02.2020
  • Samarbeidsvisning 2 – 05.03.2020
  • Samarbeidsvisning 3 – 02.04.2020
  • Samarbeidsvisning 4 – 30.04.2020
  • Samarbeidsvisning 5 – 28.05.2020

“Samarbeidsvisninger” er kinofilmer som vises i samarbeid med Edda kino i Haugesund. Det er her ofte snakk om nye, aktuelle filmer som Edda ellers ikke ville satt opp, og som filmklubben ellers ikke ville kunne vise pga distribusjonsrettigheter o.l. Hvilke filmer som vil vises utarbeides forløpende gjennom våren. Mer info om disse kommer etter hvert.