Merk: det ble noen endringer i den opprinnelige planen denne våren på grunn av covid-19 og tilhørende nedstenging av kinoen. Enkelte visninger har derfor fått ny visningsdato.

Hovedprogram

Samarbeidsvisninger

“Samarbeidsvisninger” er kinofilmer som vises i samarbeid med Edda kino i Haugesund. Målet er å vise nye, aktuelle filmer som Edda ellers ikke ville satt opp, og som filmklubben ellers ikke ville kunne vise pga distribusjonsrettigheter o.l. Hvilke filmer som vil vises utarbeides forløpende gjennom våren. Mer info om disse kommer etter hvert.

Skrekkfest kickoff

Lørdag 7. mars arrangeres kickoff til Tysvær Skrekkfest 2020 på Tysværtunet i Aksdal.

Program:

  • kl. 17:30 The Lighthouse
  • Kl. 1930 Mat!
  • kl. 20:00 The Invisible man
  • kl. 22:20 Alle må dø!

Se hjemmesiden til Tysvær Skrekkfest for mer info: https://www.skrekkfest.no/